Tuotekehitys on ketterä keino parantaa tuotetta

Tuotekehitys parantaa jo tuotannossa olevan tai uuden tuotteen ominaisuuksia. Tuotekehityksen avulla varmistetaan, että tuote on kilpailukykyinen myös muilta ominaisuuksiltaan kuin ulkoisen muotoilunsa puolesta.

Tuotekehityksen hyötyjä:

  1. Tuotteen toiminnallisuus kehittyy – mahdollisuus uudelleenlanseeraukseen
  2. Käytettävyys paranee – käyttökokemus, asiakastyytyväisyys
  3. Huollettavuus helpottuu – lisää luotettavuutta
  4. Kestävämpi – mainehyöty
  5. Laadullisesti parempi – esim. mittatarkempi, tuntumaltaan parempi (valmistusmateriaali tai pinnan laatu)
  6. Helpompi valmistus ja nopeampi kokoonpano – kate

Tuotekehitys on luonteva osa tuotteen muotoilua

Muodonmuutokselta saat tuotekehityksen palvelut yhdessä teollisen muotoilun kanssa. Näin projektisi on helpommin hallittavissa, eikä projektiin tarvitse kytkeä paljon projektijohtoa vaativaa, toisistaan erillään toimivia tahoja. Kumppaneidemme kanssa voimme tuottaa myös mm. lujuuslaskennat ja muut insinööriosaamista vaativat osa-alueet.

 

Tuotekehityksen menetelmät

Työpajat ja ideointipalaverit

Työpajoissa ideoidaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä asiakkaan tuotekehityksen kanssa. Näin saamme yhdistettyä sekä lennokkaat ajatukset että asiakkaan syvällisen tietotaidon loppukäyttäjien tarpeiden ja toiveiden ohella. Mukana voi olla tuotannosta ja markkinoinnista vastaavia henkilöitä, jolloin saadaan eri näkökulmia ja tarpeita hyödynnettyä ideoinnin ohjauksessa. Kokemuksemme mukaan jaetuilla ideoilla on taipumus jalostua, siksi yhteiset ideointipalaverit asiakkaidemme kanssa ovat erinomaisen tehokkaita tilaisuuksia. Työpajat ja palaverit järjestetään vapaamuotoisina muutaman tunnin sessioina.

Konseptointi

Konseptointi voi lähteä vapaasti toimeksiannosta, jossa asiakas pyytää ehdotusta tuotteen parantamiseksi. Tehtävä voi olla myös tiukemmin rajattu ja kehitysideoita haetaan vaikka kokoonpantavuuteen tai kestävyyteen. Teemme konseptoinnin talon sisäisenä työpajana, jolloin saamme hyödynnettyä tehokkaasti koko toimiston kokemuksen ja ideointikyvyn. Konseptiluonnosten ideat läpikäydään yhdessä asiakkaan kanssa ja niistä poimitaan hyödyllisimmät jatkokehitettäväksi.

Tuotekehitys kanssamme on ketterää ja tuottoisaa. Syntyneen idean mallintaminen protostudiossamme mahdollistaa nopean testaamisen ja palautteen saamisen idean hyödyllisyydestä. Laaja kokemuksemme eri alojen tuotteista, erilaisista materiaaleista sekä valmistusmenetelmistä auttaa ratkomaan asiakkaalle hankaliakin ongelmia sujuvasti.