Tuotantoon saattaminen 

Hyvä muotoilu ei ole pelkästään korkealaatuista estetiikkaa, vaan se vaikuttaa monella tasolla. Kustannustehokas valmistettavuus ja sujuva kokoonpano ovat oleellisia tekijöitä kaupallisesti menestyksekkäissä tuotteissa ja meille yksi hyvän muotoilun tunnusmerkki.

Muotoiluehdotukset perustuvat realismiin

Otamme valmistettavuuden huomioon jo ensimmäisistä luonnoksista ja konsepteista lähtien. Emme suunnittele pilvilinnoja joita kukaan ei pysty valmistamaan – tai joiden valmistus tulee niin kalliiksi, että tuote floppaa. Kun muotoiluehdotuksen pohjalta herää kysymys: ”kuinka ja missä tämä valmistetaan”, me pystymme vastaamaan. Kattavien alihankkijakontaktiemme avulla löydämme sopivat materiaalit, tuotantotekniikat ja valmistajat tuotteelle kuin tuotteelle.

Ongelmanratkaisua ilman liiallisia kompromisseja

Muotoilu- ja tuotekehitystyötä voisi usein kuvata ongelmanratkaisuksi ja ristiriitaisten vaatimusten yhteensovittamiseksi. Tuotteisiin halutaan uusia ominaisuuksia ja samanaikaisesti valmistuskustannuksia pyritään pienentämään. Olemme yli kolmenkymmenen vuoden aikana olleet mukana mitä erilaisimmissa muotoilu- ja tuotekehitysprojekteissa. Kokemuksemme avulla löydämme usein ratkaisun ongelmaan esimerkiksi valmistusmenetelmistä tai materiaaleista, jotka eivät ole asiakkaillemme välttämättä entuudestaan kovin tuttuja.

Vastuunkantoa

Saatamme asiakkaamme, alihankkijat ja komponenttivalmistajat yhteen ja olemme tukena ja tulkkina kun valittuja ratkaisuja kehitetään tuotantoystävällisiksi. Teemme yhteistyötä alihankkijoiden kanssa ja varmistamme, että sopivilla tiedostoilla, malleilla, leikkauskuvilla ja materiaaleilla saadaan tuotannossa valmistettua juuri sitä halutunlaista tuotetta.