Neljä näkökulmaa teollisen muotoilun hyötyihin

Tuotteen näkyvä ja kosketeltavissa oleva kerros on muotoilun aikaansaamaa. Mutta mitä on hyvä muotoilu ja kuinka se hyödyttää tuotettanne sekä markkinointinne?

1. Teollinen muotoilu lisää brändiarvoa

Tuotteen tekniset ominaisuudet ja niiden hyödyt ovat monessa tuotteessa tuotteen ydin. Mutta miten erottua markkinoilla pelkkien speksien avulla? Usein se onkin mahdotonta, siksi monet turvautuvat tuotteen sielun ja identiteetin parempaan hyödyntämiseen. Muotoilun avulla tuotteelle saadaan markkinoinnissa parempi huomioarvo. Kun kohderyhmän mielenkiinto on herätetty, päästään usein kommunikoimaan muistakin tuotteen ominaisuuksista ja hyödyistä. Hyvä muotoilu on selvä brändin arvoa kasvattava elementti.

2. Teollinen muotoilu ratkaisee käytettävyyden haasteita

Osana tuotesuunnitteluprosessia teollinen muotoilu ratkaisee tuotteen tekniikan ja ihmisen välisen toiminnan haasteita. Tuotteen luontevan ergonomian, intuitiivisen käytettävyyden, johdonmukaisen huollettavuuden, tehokkaan varastoinnin ja kuljetuksen. Useiden osa-alueiden tarpeiden ratkaiseminen syntyy luonnostaan muotoiluprosessin osana. Kunnianhimoinen suunnittelutiimimme ei tyydy vain ulkomuodon luomiseen, vaan ymmärtää tuotetta ja sen käyttöä syvemmin. Ymmärrys näkyy luontevina muotoiluratkaisuina.

3. Teollinen muotoilu luo tuotteellesi erottuvan ulkomuodon

Estetiikka on aistejamme hyväilevä arvo tuotteelle. Lifestyle-tuotteella suurin osa tuotteen arvosta voi perustua ulkomuotoon. Modernissa maailmassa estetiikan vaade on levinnyt myös työelämään, ympäristön, työkalujen, sekä koneiden maailmaan. Olemme oivaltaneet, että jo yksin työn tehokkuus on kiinni innostuneesta henkilöstöstä. Monellakin toimialalla kaluston on vastattava haluttavuudeltaan vapaa-ajalla totuttuun maailmaan. Enää ei käy, että työkalu näyttää vain koneelta.

4. Kustannustehokas valmistettavuus

Muotoilijoiden työtä ohjaavat yhdessä määritellyt tavoitteet sekä huomioitavat asiat. Tuotteen suunnittelutyössä muotoilijalla on yksinkertaistajan ja inhimillistäjän rooli. Rakenneratkaisujen esteettinen vaikutelma yhdistettynä helppokäyttöisyyteen tuottaa helposti ideoita, joiden avulla rakenteet yksinkertaistuvat sekä valmistettavuus tehostuu. Parhaimmillaan teollinen muotoilu maksaa itsensä takaisin edullisempana valmistettavuutena.

Hyvä muotoilu perustuu todelliseen käyttäjätarpeeseen. Selvitämme tarpeet ja toiveet teidän tuotteenne osalta.