Ideointi ja konseptointi – keino luoda uutta

Suunnittelu- tai muotoilutoimeksianto perustuu yleensä määritelmiin ja ennalta oletettuun ratkaisuun lopputuloksesta. Tällainen lähestyminen on sopivaa silloin kun tavoite on jo perustellusti määritelty. Mutta mitä tehdä silloin, kun tavoitteena on saavuttaa jotain todella uutta? Silloin pitää lähteä liikkeelle ideoinnin ja konseptoinnin kautta.

Mitä tästä prosessista voisi saada?

Mikäli tavoitteenne on luoda tulevaisuutta ja päästä irti totutuista ajatusmalleista kannattaa keskittyä ideointiin ilman tiukkoja määritelmiä. Näin voidaan tehdä työtä, joka tarjoaa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten erottua muotoilulla kilpailijoistanne?
  • Miten tuote voisi toimia uudella tavalla?
  • Löytyykö valmistettavuuteen uusia ratkaisuja?
  • Miten tuotteen huolto voisi toimia sujuvammin?

Näiden kysymysten kautta saadut ideat esitetään erilaisin luonnoksin, 3D-mallein tai testi- ja pienoismallien avulla. Materiaali on hyödyllistä, kun haetaan kommentteja omalta henkilöstöltä tai asiakkailta. Konseptivaiheen lopputulos toimii myös varsinaisen tuotesuunnittelun suuntaviivoina.

Eurolla satasen säästöt

Kokemuksen mukaan alkuvaiheeseen panostaminen kannattaa. Ideointivaiheessa on turvallista tutkia lennokkaimpia ajatuksia ja varmistua varhaisessa vaiheessa oikeasta suunnasta. Mitä pidemmälle konseptia kehitetään ennen varsinaisen muotoilutyön aloittamista, sitä laadukkaampia tuotteita syntyy.

Voisi ajatella, että euron panostus ideointivaiheeseen vastaa kymmentä euroa suunnitteluvaiheessa ja sadan euron kulua, mikäli tarvitsee tehdä muutoksia tuotantovaiheessa.

Miten eteenpäin?

Pohdi tiimisi kanssa, onko teillä hyvät määrittelyt uuden tuotteen kehittämiselle. Mikäli koette, että uudet ja raikkaat ideat virkistäisivät omaa näkemystänne uuden tuotteen kanssa, voimme auttaa asiassa. Ota yhteyttä.

Mikäli ajatuksenne on tavoitteiden suhteen kirkas, voit pyytää meiltä näkemystämme tuotteen teollisesta muotoilusta.

 

Esimerkkejä tekemistämme konseptoinneista:

Työkoneen hallintalaite

Asiakkaamme halusi päivittää olemassa olevaa hallintalaitetta ja lisätä siihen uuden toiminnon. Konseptoimme mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja ja toteutustapoja luonnoskuvina sekä alustavina 3D-malleina, joista teetettiin tulosteet. Tulosteiden avulla kerättiin palautetta avainasiakkaista ja kouluttajista koostuvalta testiryhmältä varsinaisen kehitystyön tueksi.

Putkenjalostuslinjan toimintaperiaate

Asiakas, jolle olimme muotoilleet yksittäisiä putkenkäsittelyyn liittyviä laitteita, halusi meiltä näkemyksen putkenjalostuslinjan toimintaperiaatteesta. Aikaisemman yhteistyön perusteella asiakkaamme osasi odottaa tuoreita näkemyksiä ja lähestymistä ei-prosessiteollisuuden ammattilaisen näkövinkkelistä

Ontelolaattojen työstökone

Asiakkaamme, alansa markkinajohtaja, halusi meiltä laatikon ulkopuolisen näkemyksen betonilaattojen työstämiseen liittyvästä koneesta sekä sen toimintaperiaatteesta. Ideat esiteltiin luonnoskuvina ja pienoismallina.

 

Siivousvälineen käyttötilanteet ja -mahdollisuudet

Fasilitoimme asiakkaallemme työpajan, jossa kerättiin ja ideoitiin yleiskäyttöisen siivousvälineen erilaisia käyttömahdollisuuksia sekä siivous- että muunlaisessa käytössä. Ideointi tehtiin työryhmässä, joka muodostui mm. markkinoinnin, tuotekehityksen, testauksen, kokoonpanon ja pakkaussuunnittelun henkilöstöstä, sekä tietysti yrityksen johdosta. Kerätyt ideat toimivat suuntaviivoina tuotteen varsinaisessa konseptoinnissa ja suunnittelutyössä. Alkuvaiheeseen laitettu panostus edesauttoi projektin pysymistä fokuksessa sekä sen virtaviivaista läpiviemistä ilman turhaa rönsyilyä ja matkan varrella mukaan tulevia lisävaatimuksia.