Future Concepts – tulevaisuuden visiot markkinajohtajaksi haluaville

 Tulevaisuus syntyy itsestään, mutta vain visionäärit vaikuttavat sen suuntaan. Yrityksen visiot ja yhteiset päämäärät hitsaavat organisaation ja tiimit yhteen. Kauas katsovat tavoitteet helpottavat lähitulevaisuuden askelmerkkien asettelua, myös tuotekehityksessä.

Luomme kanssanne tulevaisuuden

Me Muodonmuutoksella autamme hahmottamaan tulevaisuutta tuomalla näkyväksi sen, millä ei ole vielä muotoa. Ideoimme, haaveilemme ja järkeilemme kanssanne, miltä tulevaisuus kohdallanne näyttää. Lopputuotos kiteytyy konseptikuviksi, joissa havainnollistuu tuotteiden visuaalinen ja toiminnallinen suunta. Kehittämisen kohde voi olla myös aineeton, kuten tarjoamanne palvelu. Visualisoinnin taso voi olla mitä vain yksinkertaisista käsivaraluonnoksista näyttäviin 3D-mallinnuksiin.

Miksi siis panostaa tulevaisuuden visualisointiin?

Ensinnäkin, visualisointeja voidaan käyttää markkinoinnin tukena. On paljon vaikuttavampaa näyttää komein kuvin, minkälaisena yrityksenne näkee tulevaisuuden, kuin kuvailla tulevien tuotteiden olevan virtaviivaisia, ketteriä tai modifioitavia. Konseptit tuovat huomiota ja viestivät vahvasta ja tulevaisuutta kohti suuntautuvasta yrityksestä. Futurististen konseptien luoma hype tuo pöhinää messuosastolle tai kotisivuille ja auttaa siinä sivussa markkinoimaan myös nykyistä tuotteistoa.

Visualisointeja voidaan käyttää myös yrityksen sisällä. Kuvitusten pohjalta on helpompi käydä keskustelua siitä, mihin suuntaan tuotteita halutaan kehittää. Näyttääkö tulevaisuus tältä, vai haetaanko muuta suuntaa. Näin voidaan kirvoittaa ideoita ja ajatuksia vielä projektin jälkeenkin.

 

Olemme konseptoineet mm:

Kallioporauslaitteita ja niiden toimintaperiaatteita

  • Globaalisti toimiva asiakkaamme oli kutsunut koolle suunnittelijoitaan eri yksiköistä ja eri puolilta maailmaa, tarkoituksena innovoida uusia tuotteita. Muotoilijamme olivat mukana ideoimassa ja kuvittamassa ”livenä” suunnittelijoiden ajatuksia visuaaliseen muotoon. Ideat piirrettiin paikan päällä alustaviksi luonnoskuviksi. Innovaatiopäivien jälkeen kuvia täydennettiin ja ne koottiin esitykseksi.
  • Toisessa ideointitilaisuudessa osallistujat jaettiin tiimeihin, jotka ideoivat annettua aihetta eri näkökulmista. Jalkauduimme mukaan tiimeihin, ja teimme ideointityötä yhdessä asiakkaamme suunnittelijoiden kanssa. Piirsimme periaatekuvia ideoinnin lomassa ja tilaisuuden jälkeen kuvitimme ja piirsimme puhtaaksi jatkoon päässeitä ideoita.

Kaivosmenetelmiä ja -järjestelmiä

  • Asiakkaallamme on omasta takaa palkkalistoilla alan visionäärejä, joiden kanssa meillä on ollut ilo pallotella huimia tulevaisuudennäkymiä ja tuoda muotoiluajattelua myös menetelmien kehittelyyn. Olemme kuvittaneet lukuisia ideoita ja kokonaisuuksia erilaisiin tarkoituksiin.

Metsäkoneita

  • Olemme olleet muotoilemassa mm. kävelevää metsäkonetta. Muotoilukonsepteja on esitetty kuvina ja pienoismalleina ennen valitun konseptin toteutusta toimivissa koneissa
  • Asiakkaamme, alansa markkinajohtaja, tilasi meiltä näkemyksen tulevaisuuden metsäkoneen muotoilusta. Konseptiin liittyi myös ohjaamon, puomin, pankkojen ja akselien rakenneratkaisujen ideointia ja visiointia. Työ toteutettiin luonnospiirustuksina, rendattuina kuvina ja pienoismallina.

Metsäkoneiden hallintalaitteita ja puunkorjuumenetelmiä

  • Järjestimme asiakkaallemme työpajan, jossa innovoitiin tulevaisuuden puunkorjuumenetelmiä sekä metsäkoneen hallintalaitteita. Työ toimi innoittajana sekä alkusysäyksenä seuraavaan sukupolven hallintalaitteiden kehitystyölle.

 

Konttien kuljetukseen liittyviä järjestelmiä ja toimintoja

  • Olimme mukana asiakkaamme järjestämässä innovointityöpajassa, jossa ideoitiin uusia ratkaisuja konttien siirtoon ja käsittelyyn. Ideat esitettiin luonnospiirustuksina sekä karkeiden, periaateratkaisuja havainnollistavien pienoismallien avulla. Muotoilijat fasilitoivat ideoinnin ja mallien rakennuksen tuomalla paikalle valikoiman nopeaan työskentelyyn tarkoitettuja mallimateriaaleja, työvälineitä, sekä piirustustarvikkeita. Aikaisemman yhteistyömme perusteella asiakas osasi odottaa Muodonmuutokselta tuoreita näkemyksiä, olemassa olevien ratkaisujen kyseenalaistamista sekä ajattelua laatikon ulkopuolelta.