Käyttäjätarpeen tutkiminen avaa ymmärryksen asiakkaan tarpeesta tuotteen ominaisuuksiksi

Hyvä muotoilu perustuu todelliseen käyttäjätarpeeseen sekä sen ymmärtämiseen. Usein loppukäyttäjän ymmärtäminen ei ole kuitenkaan niin yksinkertaista kuin luulisi. Tuotteen markkinoija on usein alansa osaaja, jonka näkökulma asiaan on aivan toinen kuin käyttäjän. Käyttäjätarpeen tutkimisella saadaan selville luontaiset toimintamallit, joiden perusteella muotoilutyö tuottaa helppokäyttöisen tuotteen.

Kuinka tutkimusta tehdään?

  • Havainnoimalla käyttäjiä käyttötilanteessa. Esim. olemme koneen ohjaamossa apukuljettajan/kouluttajan paikalla ja seuraamme työvaiheita. Olemme olleet eri käyttöympäristöissä, esimerkiksi tehtaissa, metsässä ja syvällä maan uumenissa.
  • Dokumentoimalla. Merkitsemme huomiot muistiin, kuvaamme ja videoimme. Videoiden avulla käyttötilanteita voidaan analysoida myöhemminkin ja tehdä esim. frekvenssitutkimuksia ym.
  • Haastattelemalla käyttäjiä. Haastattelussa esiin nousee taustoja ja syitä, joita ei pelkästään havainnoimalla tai videoimalla pysty ymmärtämään. Meillä on usein aavistus siitä, mihin suuntaan tuote tai palvelu voi kehittyä erilaisten teknologioiden ja valmistusmateriaalien avulla. Näin osaamme kysyä oikeita kysymyksiä.
  • Osallistamalla käyttäjiä. Keskustelemme käyttäjien kanssa yhdessä ideoiden kuinka asia toimisi paremmin tai helpommin.

Luomme kerätyn tiedon avulla uudenlaisia ratkaisuja, jotka vastaavat tarpeeseen. Valmistamme nopeasti esim. uusia versioita hallintalaitteesta. Protostudiolla mallien teko onnistuu ketterästi. Vaihtoehtoisesti voimme mallintaa uuden käyttöympäristön tai laitteen virtuaalimalliksi, jolloin suuretkin kokonaisuudet saadaan helposti hahmotettaviksi. Käyttäjät voivat testata fyysisiä tai VR-malleja ja kommentoida niitä. Kommentteja hyödynnetään seuraavassa iteraatiossa.

Näin hyödyt käyttäjätarpeen tutkimisesta kanssamme

  • Neutraali asenne – meillä ei ole liikaa totuttuja oletuksia tuotteen ominaisuuksista ja käytöstä
  • Uteliaisuus – olemme avoimia kaikelle uudelle.
  • Kyky asettua käyttäjän tasolle – näin voimme ymmärtää mistä on pohjimmiltaan kysymys.