Palvelumuotoilulla rakennetaan kokonaisvaltaista asiakastyytyväisyyttä

Tyytyväinen asiakas on pitkäkestoisen yritystoiminnan tärkeimpiä tavoitteita. Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen on yhtä lailla hyvän tuotemuotoilun kuin myös palveluiden kehittämisen perusedellytys.

Mitä asiakas tarvitsee, mitä hän haluaisi? Kuinka hän toimii täyttääkseen tarpeensa? Jos tuotteen käyttöön liittyvä asiakaskokemus on kunnossa, siihen liittyvien palveluiden laatu ja toimivuus on seuraava taso asiakastyytyväisyyden takaamiseksi.

Tyytyväisyyden polku on monivaiheinen

Asiakastyytyväisyyteen vaikuttava polku alkaa siitä hetkestä, kun asiakkaalle syntyy tarve tai halu

ja hän alkaa selvittää, kuinka ja mistä tarpeen täyttävän koneen tai tuotteen saa käyttöönsä. Hankinnan jälkeen kuvaan astuvat mahdollisesti koulutus- ja huoltopalvelut, varaosamyynti tai muu jälkimarkkinointi. Jos jokin menee pieleen, erityisesti tapa hoitaa reklamaatio jättää viimeisen muistikuvan tuotteesta tai yrityksestä.

Palveluiden suunnittelu tarvelähtöisesti

Palvelujen sujuvuus on ensiarvoisen tärkeää, jos tavoitellaan positiivisesti erottuvaa ja mieleen jäävää asiakaskokemusta. Palvelujen kehittäminen alkaa siitä, että havainnoidaan reitti, jonka asiakas kulkee ensimmäisestä ajatuksesta palvelun käyttöön. Kun reitti dokumentoidaan, siinä olevat kompastuskivet tai kehityskohteet on helpompi havaita. Käyttäjistä voidaan valita testiryhmä, joka kulkee saman reitin ja havaintoihin saadaan tukea haastattelemalla osallistujat. Yhdessä ideoimalla ongelmakohtiin kehitetään ratkaisut ja niiden toimivuutta kokeillaan ketterin menetelmin testimalleilla ja prototyypeillä.

Saadun palautteen perusteella kehittämme asiakkaidemme kanssa entistä toimivampia ja todelliseen käyttäjätarpeeseen vastaavia palveluita. Tyytyväinen asiakas on palaava asiakas.