Elematicin ontelolaatan valukoneen ytimessä on maailman johtavaa valutekniikkaa. Laitteella voidaan tuottaa ontelolaattaa laadukkaammin ja nopeammin kuin muiden valmistajien laitteilla. Ajatus käyttää muotoilua laitteen ulkoasussa lähti alun perin tarpeesta välittää tämä viesti laitteen potentiaalisille asiakkaille. Ensisilmäyksellä, yksiselitteisesti ja vakuuttavasti. Muodonmuutoksen luomista  konseptiehdotuksista valittiin koneen toimintaperiaatteen esiin tuova, näyttävä vaihtoehto. Ratkaisu oli oikea, asiakkaat huomasivat koneen ja vakuuttuivat.

Muotoilun vaikutus ei kuitenkaan jäänyt pelkän huomioarvon ja ulkomuodon tasolle, vaan yhteistyössä Elematicin kanssa laite muotoiltiin myös helposti huollettavaksi, hiljaiseksi ja turvalliseksi käyttää.  Laitetta on sittemmin kehitetty ja myös muotoilu on seurannut kehitystä. Laitteen perusmuoto on säilynyt samana, mutta uuden sukupolven erottaa väreistä ja yksityiskohdista.

Elematicilla muotoilun avulla haluttiin erottautua ja tehdä brändi helposti tunnistettavaksi. Tavoitteessa onnistuttiin ja laitteesta tuli menestys sekä muotoilultaan että kaupallisesti.

Muodonmuutos Oy on muotoillut Elematicin valukoneita ja muita prosessiin liittyviä laitteita yli 25 vuoden ajan.