Sandvik hyödyntää Muodonmuutoksen muotoilupalveluja kokonaisvaltaisesti

Sandvik Mining and Construction Oy:n toimiala on kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus. Yhtiön kotipaikka on Tampere ja täällä sijaitsee myös porauslaitteiden globaali teknologia-, tuotekehitys- ja  valmistuskeskus. Sandvik Mining and Construction Oy on osa Sandvikia, kansainvälistä korkean teknologian teollisuuskonsernia, jonka pitkälle kehitetyt tuotteet ovat markkinajohtajia valikoiduilla erikoisaloilla.

Sandvik hyödyntää Muodonmuutoksen muotoilupalveluja kokonaisvaltaisesti

Sandvik Mining and Construction Oy:n toimiala on kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus. Yhtiön kotipaikka on Tampere ja täällä sijaitsee myös porauslaitteiden globaali teknologia-, tuotekehitys- ja  valmistuskeskus. Sandvik Mining and Construction Oy on osa Sandvikia, kansainvälistä korkean teknologian teollisuuskonsernia, jonka pitkälle kehitetyt tuotteet ovat markkinajohtajia valikoiduilla erikoisaloilla.

Pasi Julkunen / Head of Technlogy, Rock Drills / Sandvik Mining and Rock Technology

Yhteistyö on alkanut vuonna 1994. Kaikki lähti liikkeelle Ranger-projektin myötä. Se oli ensimmäinen työnäyte, missä opeteltiin muotoilun hyödyntämistä ja luotiin ensimmäinen askel muotoilukulttuuriin. Ranger esiteltiin vuonna -96ja se on ollut meidän myyntimenestyksemme. Alkuperäisen Rangerin kilpailukyky on kestänyt näihin päiviin, ja nyt on tullut uusi pintaporauslaitteiden älylaitesukupolvi, jota lanseerataan parhaillaan.

Muotoilua on käytetty monella tavalla, meillä on ollut koko paletti käytössä. Se on alkanut tuotteen muotoilusta, ja se on ollut osittain tällaista brändityötä, värityksiä, tuotteen tarinaa. Sitten on mietitty käyttöliittymien käytettävyyttä ja ergonomiaa, on otettu muotoilija avuksi ymmärtämään käyttäjää. On käytetty muotoilua visualisoimaan tuotestrategia. On mietitty tuotemallistojen kytkeytymistä, yritetty löytää sellaista yhteistä muotokieltä, josta meidät tunnistetaan. Ollaan kokeiltu palvelutuotteiden visualisointia, sitä miten tuodaan näkyväksi epänäkyvä, kommunikoidaan palveluista. On visualisoitu tulevaisuuden kaivosmenetelmiä, miltä näyttää tulevaisuuden kaivos. On pidetty innovaatiosessioita, joissa muotoilijat visualisoivat eri puolilta maailmaa osallistuvien ihmisten kehittämiä ideoita.

”Muotoilun tuoma arvo on selvä. Liiketoiminnallisesti se voi helposti nostaa markkinahintaa 5-10 %.”

Jos ajatellaan esteettistä laatua, se on jäävuoren huippu. Esteettisellä laadulla vaikutetaan ihmisiin, sillä erottaudutaan kilpailijoista. Käyttäjälle puolestaan tuote on työolosuhteet. Siksi ergonomian suunnittelu on tärkeää. Oman organisaation ylpeys on myös tärkeää – että sanotaan, että ollaan oltu luomassa tätä kokonaisuutta ja muotoilu on yksi osa siitä.

Muotoilun suurimpia hyötyjä on päätöksentekomateriaalin tuottaminen. Muotoilun tehtävä on tuottaa kuvia, mallikappaleita, skissejä, pikapiirroksia, skenaarioita, 3D-malleja, mockup-malleja. Visualisointien kautta pystytään tekemään fiksuja päätöksiä.

”Muotoilu on tuotekehityksen työkalu ja luonnollinen osa prosessia.”

Suurin asia on ollut muotoilukulttuurin luominen, uuden kokeilu ja yhdessä kasvaminen, muotoiluevoluutio.  Luulen, että ollaan tehty omalla tavallaan uraauurtavaa hommaa, kun on kokeiltu mihin kaikkeen muotoilua voi käyttää.

”Muodonmuutoksen vahvuus on ollut, että on lähdetty kehittämään muotoilua, myös uusille alueille.”

Ollaan murrettu niitä perinteisiä muotoilun rajoja, vaikka toki se vahvuus on edelleenkin siellä tuotemuotoilussa. Se on se ydin, sitä ei ole kiistäminen. Mutta ei ole sellaista asennetta, että nyt muotoillaan vaan näitä laitteita ja muotoja, vaan siellä on venytty.

Pasi Julkunen
Head of Technlogy, Rock Drills
Sandvik Mining and Rock Technology