Protostudiolla herätämme tuotteenne henkiin

Koko toimintamme ajan olemme hyödyntäneet konkreettisesti hahmomallien tekemistä osana työskentelyprosessia. Meillä on testattu tuotteiden ergonomiaa sekä esteettisen muotoilun luomaa tunnetta aina luonnollisen kokoisista veneistä ja metsäkoneiden ohjaamoista pieniin tuotteisiin kuten jääskraboihin.

Käsittelemme puuta, muovia, metallia. Studiolla on kattava työkaluvalikoima sahoja, poria, hiomakoneita, pinnankäsittelytilat jne. Olemme jopa kuulleet kilpailijamme suusta Muodonmuutoksen protostudion olevan malliverstaiden referenssi Suomessa.

Mockup osana suunnitteluprosessia

Kun suunnittelua aloitetaan, on luontevinta aloittaa kevyillä ja nopeilla työtavoilla. Ensimmäinen vaihe voi hyvin syntyä perinteisesti kynän ja paperin avulla. Ideoiden etsiminen ja mutustelu on hoidettava nopeasti. Suunnittelun edetessä ja detaljien tullessa entistä olennaisemmiksi asioiksi, on luontevaa jatkaa ideointia vaikka 3D-mallintamalla. Näin tuotteen muodoista ja visuaalisesta vaikutelmasta saadaan jo erinomainen käsitys. Erilaisten variaatioiden suunnittelukin on helppoa ja käsitys tuotteesta alkaa olla selvä.

Mitä pidemmälle suunnittelu menee, sen konkreettisemmin ihmismieli haluaa tuotetta kokea. Mitä enemmän ihmisen ergonomia ja tuotteen käytettävyys on työssä olennaista, sen tärkeämpää on testata tuotteen muotoilua käytännössä.

Ihminen ja ergonomia

Muotoilu käsittää useita alueita, joista vähäisin ei ole tuotteen fyysinen suhde ihmiseen. Onko tuote tai sen yksityiskohta liian iso vai pieni? Tämän kaltaiseen kysymykseen on lähes mahdoton vastata 3D-mallin avulla. Ihmisen mitat, liikeradat ja moni fyysinen tekijä on hyvin kokemuksellinen asia.

Käyttötuntuman testaaminen on mahdollista vain mockupin avulla. Ohjaamoon nousu, istuimen ja hallintalaitteiden sijainti, kytkimien ja ohjainten käyttö, uudestaan ja uudestaan. Näin saadaan hyvä tuntuma sijoittelusta ja mitoituksesta.

Väitämme olevamme Suomen kärkitoimisto kun puhutaan liikkuvien työkoneiden muotoilusta. Osaamisemme ydintä on ymmärtää ihmisen luontaisia liikeratoja ja sitä, miten otteella ja kosketuksella ohjaamme työtä. Ergonomiaa on myös ymmärtää miten näkyvyys, ilmastointi ja lämmitys tulee ratkaista.

Fiilistely ja tunne

Esteettinen muotoilu on aistien ruokkimista. Muotoilun tehtävä on tarjota selkeä, tunnistettava hahmo, jolla on sekä esteettinen että toimintaa ohjaava rooli. Estetiikkaa voidaan tutkia kuvin, mutta esteettisen kauneuden tai tyylin arvioiminen on huomattavasti helpompaa, kun aistimme ovat herkkinä kosketuksen kautta tunnustellessamme esinettä. Materiaalien ja värien visuaalinen näkeminen luo täysin erilaisen tunnesiteen tuotteeseen.

Kun suunnitellaan kunnianhimoisesti tuotetta, haluamme tarjota asiakkaalle tämä kokemuksen osana suunnitteluprosessia varmistaaksemme halutun lopputuloksen syntymisen.

Materiaalitekniikka, liitosrakenteet, valmistettavuus ja kestävyys

Jos ajattelemme muotoilua kovin visuaalispainotteisesti raapaisemme vain pintaa. Jotta muotoilu voi tulla todeksi, eli valmiiksi ja toimivaksi tuotteeksi, on sen rakenteen ja materiaalien sekä valmistettavuuden oltava kunnossa. Paras muotoilu ratkaisee sekä esteettisen tehtävän, että vastaa valmistettavuuden ja jopa huollettavuuden kysymyksiin.

Osaamisemme lähtee valkoisesta paperista ja ensimmäisestä ajatuksesta. Ammattitaitoa on jalostaa ja viimeistellä idea asiakkaallemme valmiiksi, täyttäen ne lukuisat vaatimukset, mitä hyvälle tuotesuunnittelulle on asetettu.